Brinks metaalbewerking start Digitale Transformatie Journey

Brinks Metaalbewerking B.V. (Brinks) voert, in opdracht van afnemers, seriematige metaalbewerkingen uit waarbij een zeer grote precisie vereist is. Zo levert het bedrijf producten voor onder andere cabriolet aandrijvingen en cabine-kantelsystemen aan de automobielsector in binnen- en buitenland. Daarnaast is het bedrijf actief in de landbouwsector en de industrie. Brinks heeft door de jaren heen duidelijke keuzes gemaakt voor specifieke markten en heeft hierdoor binnen in het vakgebied verspanende bewerkingen veel deskundigheid opgebouwd bij het vervaardigen van ventielblokken.

Brinks heeft zich toegelegd op volgende specialismen:

  • Complexe verspanende bewerkingen
  • Ontbramen
  • Reinigen

UITDAGING

Als gevolg van de crisis kreeg Brinks te maken met een veranderende klantvraag naar kleinere series, kortere doorlooptijden en ‘just-in-time’ leveringen, waaraan het bedrijf niet tijdig en adequaat kon voldoen. Een nieuw managementteam onder leiding van algemeen directeur Jeroen Mes heeft vanaf 2016 de nodige verbeterplannen doorgevoerd. Jeroen Mes daarover: ‘Brinks heeft een stabiele en groeiende klantenportefeuille. De uitdaging is nu om nog beter en sneller aan de vraag van onze klanten te kunnen voldoen naar kleinere series met meer variëteit in types, omvang en gewicht van onze producten, en hogere eisen op het gebied van kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Een intern projectteam is aan de slag gegaan om een roadmap voor de toekomst te maken waarbij de doelstelling is om in 2 á 3 jaar diverse Industrie 4.0 technologieën te omarmen door te starten met een Digitale Transformatie Journey’.

AANPAK

Het projectteam is gestart met het opstellen van interne requirements voor de gewenste proces optimalisatie, vastleggen van de gewenste data model definitie en het opstellen van een longlist met solutions en partners die deze wensen zouden kunnen invullen.  Bij het vinden van de juiste oplossing en partner is vooral gekeken in hoeverre de diverse oplossingen vanuit verschillende disciplines zoveel mogelijk geïntegreerd zouden kunnen werken. Door de brede scope (CAD, CAM, machine simulatie, Tool Data Management, PDM/PLM en Asset monitoring) en de noodzaak om te zoeken naar een optimale data flow richting productie en inspectie is ook het toepassen van een Model Based Definition (MBD) strategie een vereiste binnen de totale Digitale Transformatie strategie. Op basis van deze uitgebreide interne studie zijn diverse partners uitgenodigd om toe te lichten hoe hun visie eruit zag rondom Industrie 4.0, hoe zij de Digitale Transformatie Journey zouden vormgeven en welke oplossingen volgens hen benodigd zouden zijn in de totale roadmap.

OPLOSSING

Brinks heeft op basis van deze presentaties, aanpak en beoordeling van de diverse technologieën haar vertrouwen uitgesproken in de CAD/CAM oplossing van PTC (Creo en Creo Manufacturing), Vericut (machine simulatie), TDM Systems (Tool Data Management) en PTC’s Windchill als PDM/PLM oplossing. GPO Solutions & CadCorner zijn geselecteerd om in een hecht partnership met Brinks al deze oplossingen te implementeren en te ondersteunen. In vervolg fases binnen de roadmap zullen ook Kepware en ThingWorx voor Asset Monitoring aan bod komen.

GPO Solutions & CadCorner hebben ons ervan overtuigd dat ze als adviespartner in staat zijn om onze Digitale Transformatie Journey vorm te geven. We zijn daarbij overtuigd van de kracht van PTC als belangrijke solution provider en geloven sterk in hun visie op het gebied van Industrie 4.0”, aldus Tim Reuvekamp, Digital Transformation Manager Brinks Metaalbewerking.

Huidige RESULTAAT

Na een formele start van het project in september 2018 staat Brinks inmiddels aan de vooravond van het afronden van de 1e pilot waarbij de eerste producten van de machine zullen komen gebruik makend van Creo, Creo Manufacturing en Vericut. Aan de 1e inrichting van TDM Systems wordt hard gewerkt en eind januari 2019 zal de validatie van Windchill als CAD/CAM data management oplossing plaatsvinden. Uiteraard is bij zo’n ingrijpend project verandermanagement een belangrijk aandachtspunt en zal de juiste training en mentoring van gebruikers ervoor moeten zorgen dat de nieuwe oplossingen en werkmethodieken volledig omarmd gaan worden binnen de organisatie.

Tim Reuvekamp: “Enkele tips & tricks om een uitdagend transformatie traject vorm te geven:”

  • Probeer te begrijpen wat Industrie 4.0 kan betekenen voor de organisatie en   verkoop de meerwaarde aan de directie
  • Betrek zoveel mogelijk stakeholders en disciplines binnen de organisatie om een roadmap te ontwikkelen
  • Voer het plan uit “as a matter of survival”
  • Zoek een partner die meedenkt en in staat is het totale ICT ecosysteem te overzien
  • Denk in processen en niet in software oplossingen

“Met bovenstaande lessen in gedachten werken we met veel vertrouwen aan onze Digitale Transformatie Journey waarbij het ons doel is om over 2 tot 3 jaar onze fabriek aan te sturen vanuit een centrale control room, gebruik makend van optimale processen om de veranderende klantvraag efficiënt in te kunnen vullen”.

Interesse om ervaringen uit te wisselen, neem dan gerust contact op!

Benieuwd of GPO Solutions ook deuren voor u kan openen?

neem contact op