PTC Windchill

 • De kracht van visualisatie

  De kracht van visualisatie

  Gepubliceerd op 05-07-2013

  Één plaatje zegt meer dan duizend woorden, is een bekende uitspraak. Tegenwoordig zijn de meeste PDM systemen wel uitgerust met een viewer om (CAD)data te viewen. Ook zijn deze systemen veelal uitgerust met diverse zoekmethoden en manieren om data uit het systeem te rapporteren en presenteren. Wanneer deze zaken gecombineerd uitgevoerd kunnen worden ontstaat er werkelijke synergie tussen PLM en visualisatie. In dit artikel zullen we ingaan op de vergaande visualisatie mogelijkheden binnen de PTC Windchill PLM oplossing.

  001_Thumbnail navigatorBinnen PTC Windchill kan zowel middels zoeken als browsen data benaderd worden. In beide gevallen is het erg handig als de eindgebruiker direct een preview krijgt van het gezochte object. Binnen PTC Windchill zijn hiervoor zogenaamde thumbnails opgenomen. Deze thumbnails gaan echter een stuk verder als een puur statisch plaatje van het gevonden object. De thumbnails binnen PTC Windchill zijn namelijk dynamisch en geven de gebruiker direct de mogelijkheid om het object te draaien en/of te zoomen. Daarnaast kan vanuit de thumbnail navigator direct grafisch een ‘where used’ en/of ‘browse’ actie worden uitgevoerd. Dit stelt de gebruiker dus in staat om grafisch door de productenstructuren te navigeren! Wanneer de gebruiker wat geavanceerdere acties in de viewer wil uitvoeren kan vanuit de thumbnail navigator direct PTC Creo View worden gelanceerd. Afhankelijk van de beschikbare licentie wordt dan een van de PTC Creo View versies opgestart, namelijk PTC Creo View Lite of PTC Creo View MCAD/ECAD.

  002 Tools binnen Creo ViewBinnen PTC Creo View MCAD/ECAD zijn er naast de standaard view en mark up en sectie mogelijkheden ook geavanceerdere toolsets aanwezig voor o.a. Animaties, Exploded views, Interferentie Check, Design Check, Bill Of Materials, Color-coded Search en Compare. PTC Windchill stelt dus de juiste data op het juiste moment beschikbaar aan de juiste gebruikers en Creo View zorgt ervoor dat ook de niet CAD gebruikers de meerwaarden van de 3D data kunnen benutten. Zo kan er een animatie van de werking van een machine worden gemaakt en een exploded view om de uiteindelijke montage te verduidelijken. Middels de Interference Detection kunnen naast interference ook clearance en contacts virtueel worden opgespoord. De Bill Of Materials functionaliteit stelt de gebruiker in staat om diverse stuklijst rapportages uit het 3D model te maken.

  003 Color-coded searchMet Color-coded Search kunnen op basis van object attributen kleuren aan het 3D model worden toegevoegd. Een mooie toepassing hiervan is om middels kleuren de kosten van het ontwerp in kaart te brengen of juist de lifecycle state van de objecten te communiceren. Rood is bijvoorbeeld in bewerking, geel is ter goedkeuring en groen is reeds vrijgegeven. De compare parts functie maakt het tot slot mogelijk om ontwerpen met elkaar te vergelijken.

  Tot slot kan PTC Creo view uiteraard ook gebruikt worden om de meer traditionele 2D tekeningen digitaal te viewen. Deze tekeningen kunnen met PTC Windchill heel eenvoudig gedeeld worden buiten de engineeringafdeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afdelingen zoals werkvoorbereiding, productie en service. Het unieke aan de in PTC Windchill geïntegreerde PTC Creo View technologie is dat deze het ook mogelijk maakt om geheel zonder de traditionele 2D tekeningen te werken! Men spreekt in dat geval van een Model Based Enterpise (MBE) dat gebruik maakt van Model Based Defintion (MBD).

  Conclusie:

  De combinatie van sterke zoekfunctionaliteiten met zeer uitgebreide visualisatie mogelijkheden stellen bedrijven in de maakindustrie in staat om nog meer uit de (3D) CAD data te halen. De voordelen die 3D al jaren geleden op veel tekenkamers en ontwerpafdelingen heeft geïntroduceerd zijn hierdoor ook beschikbaar voor collega’s later(werkvoorbereiding, productie) of juiste eerder (verkoop) in het proces. Wie weet dat dankzij deze technologie het gebruik van traditionele 2D tekeningen op termijn nog wel eens zal verdwijnen.

 • Global Platform Design – Variant Design & Generation

  Global Platform Design – Variant Design & Generation

  Gepubliceerd op 05-02-2016

  Bij veel van onze klanten zien we een toenemende behoefte om klant specifieke oplossingen te leveren met zeer korte levertijden en tegen lage kosten. De aanbod gestuurde maakindustrie is namelijk meer en meer aan het transformeren naar een vraag gestuurde industrie, waarbij levertijd en prijs ook meer een meer onder druk komen te staan. Middels het zogenaamde ‘smart customization’ kunnen bedrijven in de maakindustrie hier op in spelen door de flexibiltiteit van Engineering To Order(ETO) te combineren met de effectiviteit en efficiëntie van Assemble To Order(ATO). In dit artikel willen we ingaan op de Global Platform Design strategie van PTC.

  Uitdaging

  PTC heeft bij diverse organisaties in de maakindustrie onderzoek gedaan naar de uitdagingen op het gebied van klant specifieke product variaties. 67% van de ondervraagde bedrijven doet momenteel aan ontwikkeling van produManage Bothct varianten en configuraties om zo invulling te geven aan de toenemende vraag naar meer en meer klant specifieke oplossingen (mass customization). De grote uitdaging hierbij is dat de levertijd en de kosten hierbij meer en meer onder druk komen te staan. Daarom is men op zoek is naar een slimme invulling van deze behoefte ook wel smart customization genoemd. 14% van de bedrijven geeft aan dit met de huidige tools lastig te vinden en 45% verwacht dat dit de komende 3 jaar nog complexer zal gaan worden.

  Oplossing

  De invullingen van ‘smart customization’ in de maakindustrie zijn vaak heel divers. Naast de talloze Excels sheets waarin men poogt de bouwstenen van het productportfolio te rationaliseren en standaardiseren om vervolgens (klant)specifieke varianten te generen zijn er uiteraard ook de eilandoplossingen zoals een sales- en/of productconfigurator. Hoewel deze laatst genoemde prima instaat zijn om snel een variant te generen blijft het vaak een feestje van de afdelingen sales en/of engineering waarbij de resultaten nog steeds over de muur naar de volgende afdeling wordt gegooid! De PTC Global Platform strategie daarentegen is end-to-end solution waar alle disciplines binnen de organisatie voordeel uit halen. Doordat dit initiatief volledig onderdeel is van het PLM systeem vormt het een integraal geheel met alle relevante PLM processen zoals bijvoorbeeld change- en configuratie management.

  Resultaat

  Het resultaat is een invulling van ‘smart customization’ die niet alleen zorgt voor flexibele, effectieve een efficiënte invulling van klantvragen, maar ook dat het productportfolio mee kan groeien met zowel het bedrijf als de markt zelf. Producten kunnen hierdoor eerder op de markt gezet worden door een reductie van de ontwikkeltijd met 25% en ook de kosten kunnen tot wel 30-40% dalen door slim hergebruik!

 • Global Product Development

  Global Product Development

  Gepubliceerd op 08-02-2015

  Design anywhere, Build anywhere

  Bij veel van onze klanten zien we een toenemende behoefte aan het uitbesteden van de niet core-activiteiten. Bedrijven zijn zich er meer en meer van bewust dat het in de huidige markt niet realistisch is om bijvoorbeeld alle (productie) werkzaamheden zelfstandig te blijven doen. Het resultaat is dat bedrijven steeds vaker onderdeel worden van complexe ketens waarin diverse werkzaamheden door partners en/of toeleveranciers wordt uitgevoerd. Dit alles veelal op verschillende locaties in binnen- en buitenland. Met name op het gebied van uitwisseling van productdata ontstaan dan uitdagingen. Met PTC Creo 3.0 heeft PTC een belangrijke stap gezet in het optimaliseren van de uitwisseling van data tussen diverse CAD applicaties. In dit artikel willen we ingaan op de PLM oplossingen van PTC voor Global Product Development in PTC Windchill.

  Uitdaging

  Diverse ontwikkelingen in de maakindustrie leiden tot globalisatie. De 4 belangrijkste ontwikkelingen in de maakindustrie die leiden tot globalisatie zijn:

  1. Producten worden steeds complexer systemen, bestaande uit een combinatie van mechanica, elektronica en software.
  2. Het verkopen, ontwerpen en vervaardigen van producten vindt steeds meer plaats op globale schaal.
  3. Prijzen komen meer en meer onder druk te staan.
  4. Innovatie komt niet meer van individuele uitvinders, maar komt tot stand in een creatief groepsproces door multidisciplinaire teams (elektrisch/mechanisch/software), die bovendien werken op verschillende locaties voor verschillende organisaties in een complexe keten.

  001Dit alles heeft geresulteerd in de evolutie van Global Product Development. De eerste stap in deze evolutie was het vergoten van de omzet door vanuit centrale locaties voor globale markten te gaan produceren. Door intensivering van de vraag werden bedrijven vervolgens gedwongen ook de productie dichter bij de distributiekanalen te brengen. Hierdoor daalde de kosten en verbeterde de logistiek. Tegenwoordig worden vaak ook de R&D en engineering activiteiten op locaties in het buitenland uitgevoerd. Naast het reduceren van (arbeids)kosten wordt dit in sommige gevallen ook gedaan om gebruik te maken van lokale (markt)kennis. Het kan bovendien ook worden ingezet voor “Follow the sun development” waarbij de doorlooptijd ingekort wordt door slim gebruik te maken van de verschillen in tijdzones. Bij de ultieme vorm van Global Product Development geldt het statement Design Anywhere, Build Anywhere. Het zal duidelijk zijn dat Global Product Development uitdagingen met zich mee brengt op het vlak van uitwisseling van data.

  Oplossing op basis van “Ad hoc Collaboratie”

  002De meest toegankelijke manier voor het uitwisselen van digitale informatie is waarschijnlijk wel de mail. Bijna alle schriftelijke communicatie binnen organisaties vindt tegenwoordig middels dit medium plaats. Hoewel email erg laagdrempelig is, kun je je afvragen hoe geschikt dit medium is voor het uitwisselen van digitale bestanden. Het grootste probleem is de beperking op het gebied van de file omvang. Mail is namelijk niet geschikt om zeer grote bestanden uit te wisselen en daarmee per definitie dus minder geschikt voor de uitwisseling van CAD files. Met de snelle opkomst van allerlei op de cloud gebaseerde oplossingen zoals DropBox, WeTransfer en Google Drive wordt de beperking op het gebied van de file omvang weggenomen. Veel eind-gebruikers maken dan ook veelvuldig gebruik van dergelijke oplossingen om bedrijfskritische informatie te ontsluiten. Aan de andere kant zien we vanuit de IT-managers binnen bedrijven vaak het initiatief om FTP of SharePoint omgevingen op te zetten om de data beschikbaar te stellen voor externe partijen. Zowel de door de gebruikers ingezette cloud oplossingen als de door IT opgezette FTP/SharePoint omgevingen hebben diverse beperkingen op het gebied van data ontsluiting. In de eerste plaats gaat het over manuale uitwisseling en ontstaan er bovendien onbeheerde kopieën van de data. Het revisie/versie beheer is vaak een probleem en de mogelijkheden op het gebied van autorisatie zijn zeer beperkt. Hierdoor gaan tijd en geld verloren en zijn er diverse risico’s zoals bijvoorbeeld het verlies van Intellectual Properties (IP).

  Oplossing op basis van “Managed Collaboratie”

  003Gelukkig zijn er binnen PTC Windchill diverse oplossingen om data wel gecontroleerd te ontsluiten naar externe partijen. Globaal wordt er binnen PTC Windchill onderscheid gemaakt tussen Online collaboration en Offline collaboration. Bij Offline collaboration wordt de data op gecontroleerde wijze uit PLM gehaald om deze vervolgens naar de externe partij te versturen. Hierbij kan de data zowel Uni-directioneel als Bi-directioneel worden uitgewisseld. Zo wordt er bij de PTC Windchill Package eerst een datacollectie gemaakt om die vervolgens in de vorm van een zip-file uit PTC Windchill te exporteren. In de zip-file zit, naast de diverse PTC Windchill objecten, zoals de documenten, CAD files en parts, een HTML interface waarmee in feite een soort offline PTC Windchill is gecreëerd. In PTC Windchill is bovendien automatisch geregistreerd wie er welke objecten, op welk moment naar welke partner heeft verstuurd. De Portable Workspace is een Bi-directionele Offline collaboration tool en wordt toegepast voor de uitwisselingen van CAD bestanden die door een 3e partij uitgewerkt moeten worden. De workspace wordt hierbij geëxporteerd om deze vervolgens naar de 3e partij te sturen. De 3e partij kan, zonder zelf beschikking te hebben over PTC Windchill, die CAD bestanden openen, bewerken en aanvullen, zodat deze later weer in PTC Windchill geïmporteerd kunnen worden. Doordat PTC Windchill een web-based PLM systeem is, zijn er ook diverse Online collaboration mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is om de externe partij via het web rechtstreeks toegang te geven tot de producten in PDMLink. Het nadeel van deze methode is dat een eventuele aanpassing van de autorisatie, om zo bepaalde informatie voor de 3e partij af te schermen, in de PLM omgeving zelf moet worden doorgevoerd. De inzet van ProjectLink ondervangt dit nadeel omdat er bij deze oplossing een aparte projecten omgeving wordt aangemaakt binnen PTC Windchill. Dit vormt in feite een tijdelijke in PLM beheerde “DropBox” waarin samengewerkt kan worden met de 3e partij. De rechten voor de 3e partij hoeven in dit geval alleen binnen het project gedefinieerd te worden en de data kan op gecontroleerde manier in en uit het project gebracht en gehaald worden.

  Resultaat

  Denk globaal, ontwikkel lokaal! Hiervoor staan de PTC Windchill Global Product Development oplossingen. Organisaties zijn hierdoor in staat om een transformatie door te maken van (globaal) ontkoppelde teams, die werken met zwaar gefragmenteerde productinformatie, tot sterk geïntegreerde teams die putten uit een centrale informatie bron die globaal ontsloten kan worden. Dit alles leidt tot een toenamen van hergebruik van informatie tot wel 80%, reductie van ontwikkeltijd tot wel 25% en een reductie van de tijd van wijzigingsprocessen tot wel 40%.

 • PTC Windchill 11 – The Smart connected PLM Evolution

  PTC Windchill 11 – The Smart connected PLM Evolution

  Gepubliceerd op 22-01-2016

  Productontwikkeling is tegenwoordig complexer dan ooit. Producten zitten veelal vol met sensoren die meer en meer data via het internet kunnen monitoren en ontsluiten. PTC heeft flink ingezet op dit laatste aspect met de acquisitie van ThingWorx als Internet Of Things (IoT) platform. Uiteraard heeft dit ook veel impact op de eisen en wensen van een PLM oplossing en de toegevoegde waarde voor bedrijven die deze technologie inzetten. In dit artikel zal ingegaan worden op PTC Windchill 11 en hoe deze smart, connected, complete en flexible inspeelt op de uitdagingen van industrie 4.0.

  Smart
  Productontwikkeling is tegenwoordig een dynamisch multidisciplinair proces. Het is van groot belang dat alle stakeholders binnen en buiten de organisatie op het juiste moment toegang hebben tot dezelfde brondata om zo de juiste beslissingen te kunnen nemen. Dit resulteert in kwalitatief hoogwaardige producten die op tijd en binnen budget gelanceerd kunnen worden. PTC Windchill 11 introduceert hiervoor:

  • Role Based Apps, alle stakeholders toegang tot de laatste brondata zonder onnodig complexe interfaces en bijbehorende applicatietraining. Kortom slim de juiste informatie ontsluiten op het juiste moment aan de juiste persoon middels ThingWorx technologie in PTC Windchill.
  • Nieuwe zoek functionaliteit, slim en snel zoekopdrachten opstellen maakt het vinden en hergebruiken van onderdelen en/of documenten nog eenvoudiger inclusief complete productclassificatie.
  • Verbeterde beveiliging van IP om de “design anywhere, build anywhere” strategie volledig te faciliteren. Verbeterde functionaliteit zorg er o.a. voor dat data en projecten op een veilige manier ontsloten kunnen worden naar interne- en externe stakeholders ongeacht de fysieke locaties.

  Connected
  Smart connected products bieden uitdagingen en kansen voor productontwikkelteams. Met name door kwaliteitsverbeteringen veel sneller door te voeren dankzij een directe link met de operationele data.

  • Connected Quality, vastleggen en analyseren van data uit het veld om operationeel falen te voorkomen en de onderliggende oorzaken van het falen beter te doorgronden. Zowel correctieve als preventieve correctie acties kunnen geïntegreerd binnen de PLM omgeving worden afgehandeld.
  • Requirements traceerbaarheid, definiëren en beheren van de connecties tussen system level requirements en product design door een directe koppeling tussen PTC Windchill en PTC Integrity
  • Performance Advisor: PTC Windchill 11 is zelf ook smart and connected om de gebruikers en administrators meer proactief te ondersteunen door het verzamelen van informatie over de performance, en het registreren van eventuele issues.

  Complete
  De huidige complexiteit van productontwikkeling vereist dat data en processen eenvoudiger te beheren moeten zijn. Door “part centric design” zijn de processen en data eenvoudig onderdeel te maken van de productstructuur. Hierdoor komen producten sneller op de markt , wordt de samenwerking gestroomlijnd en kunnen beslissingen sneller en accurater genomen worden.

  • Verbeterde stuklijsttransformaties, zorgt er voor dat er makkelijker met diverse stuklijsten zoals eBOM, mBOM en sBOM visueel naast elkaar gewerkt kan worden en wijzigingen gecontroleerd doorgevoerd kunnen worden.
  • Verbeterde stuklijstbeheer, Aanmaken en beheren van een complete digitale product definities met verbeteringen in visualisatie, aanmaken van structuren en variant management.
  • Ondersteuning van Creo 3.0 doorbraken zoals design exploration voor design studies zonder onnodige iteraties in PLM en Unite Technology om derde partij CAD modellen, bijvoorbeeld SolidWORKS, in PLM in het native format te beheren.
  • Diverse verbeteringen en nieuwe functionaliteit op het gebied van samenwerking in projecten, visualisatie in PTC Creo View etc.

  Flexible
  Reduceer onnodige IT en overhead kosten van PLM zonder daar de zekerheid van data toegang en beveiliging te verliezen door nieuwe uitrol opties zoals; cloud, on-premise en volledig SAAS (Software As A Service) alles met duidelijke subscriptie modellen om zo eenvoudig te kunnen budgetteren van initiële implementatie tot verdere uitrol van PLM functionaliteit binnen bestaande omgevingen.

 • PTC Windchill Change Management

  PTC Windchill Change Management

  Gepubliceerd op 20-05-2015

  “Niet elke productwijziging is een verbetering maar elke productverbetering is wel een wijziging”. Deze zin geeft heel mooi de essentie van Change Management weer. Voor veel bedrijven in de maakindustrie is het een uitdaging om het wijzigingproces te stroomlijnen en de gewijzigde product- en documentstructuren (formeel) vast te leggen. Hoe bedrijven in de maakindustrie hier mee omgaan is heel divers. Zo zijn er bedrijven die wijzigingen, ad hoc op basis van post its doorvoeren en voor elke gewijzigde product de hele structuur en bijbehorende documentatie domweg kopiëren. Een meer doordachte strategie is het formaliseren van het wijzigingsproces door middel van formele afspraken en het eenduidig registreren van de wijzigingen. Deze laatste aanpak is een goede basis voor digitalisering en automatisering middels PTC Windchill Change Management.

  Technologie alleen is onvoldoende

  In een eerder artikel (Windchill Configuration Management deel I – Change Management) zijn we ingegaan op de Out Of The Box Change Management functionaliteit van PTC Windchill. Deze functionaliteit kan ingezet worden om het wijzigingsproces vergaand te digitaliseren en automatiseren. In een ander artikel (Windchill Configuration Management deel II – Product Definition Management) zijn we ingegaan op de PTC Windchill functionaliteit die ingezet kan worden om de wijzigingen van complexe productstructuren, inclusief de bijbehorende documentatie formeel vast te leggen. Functionaliteit is uiteraard een belangrijke basisvoorwaarde, echter is de inventarisatie van het huidige proces en het opstellen van een business case een veel belangrijkere voorwaarde om succes te waarborgen. Als GPO kunnen wij onze klanten zowel op het vlak van technologie(functionaliteit) als op het vlak van de business(procesoptimalisatie) verder helpen. Samen met de klant wordt veelal een business case opgezet om zo de benodigde investering richting het management te kunnen verantwoorden. In dit artikel zal ingegaan worden op de verschillende werkwijzen die GPO hiervoor hanteert. Hierbij zal Change Management als concreet voorbeeld gebruikt worden.

  GPO Aanpak

  Afhankelijk van de situatie kan er gekozen worden voor een zeer uitgebreide analyse (Product Development Process Assessment) of juist een snellere en dus meer beperktere inventarisatie (PLM Quickscan). De doelstelling van zowel de PDPA als de PLM Quickscan is het in beeld brengen van het huidige proces (IST) en het schetsen van een plaatje voor de ideale situatie (SOLL) op basis van de beschikbare technologie van PTC en diensten van GPO. De potentiële verbeterpunten (GAPS) worden hierbij zo veel mogelijk gekwantificeerd doormiddel van zogenaamde METRICS. Deze metrics en de voorgestelde PTC oplossingen en GPO diensten vormen de basis voor de business case en een roadmap voor een gefaseerde invoering van de technologie. Meestal worden de analyses ingezet voor situaties waarbij de invoering van Product Lifecycle Management(PLM) in zijn geheel wordt beschouwd, maar de methodes zijn ook prima inzetbaar om direct in te zoomen op specifieke PLM topics, zoals in dit geval Change Management.

  Maturity level

  Een van de uitkomsten van de hierboven beschreven analyses is het zogenaamde maturity level. Het maturity level geeft in feite het volwassenheidsniveau van een organisatie weer. Op basis van het maturity level kan vastgesteld worden waar het bedrijf zich voor de transformatie bevond en naar welk niveau het door zou kunnen/willen groeien. Wanneer we kijken naar de ve002rschillende maturity levels op het specifieke vlak van Change Management dan zijn de volgende niveaus te onderscheiden:

  • Level 1 Fragemented, niet geïntegreerd handmatig wijzigingproces op basis van fysieke documenten
  • Level 2 Domain Integrated, formeel deels geautomatiseerd digitaal proces op afdelingsniveau
  • Level 3 Enterprise Integrated, formeel geautomatiseerd digitaal proces op bedrijfsniveau
  • Level 4 Extended Enterprise, formeel geautomatiseerd digitaal proces in de gehele keten.
 • PTC Windchill Configuration Management I – Change Management

  PTC Windchill Configuration Management I – Change Management

  Gepubliceerd op 20-01-2013

  “Niet elke productwijziging is een verbetering maar elke productverbetering is wel een wijziging”. Deze zin geeft heel mooi de essentie van Change Management weer. Wanneer er in het productcreatieproces verbeteringen worden doorgevoerd uit zich dat namelijk niet alleen in wijzigingen van het product zelf, maar uiteraard ook in de productdocumentatie en eventuele afgeleide producten. Change Management is het proces dat bedrijven in de maakindustrie ondersteunt in het op gecontroleerde wijze doorvoeren en vastleggen van productwijzigingen.

  1PTC Windchill is voorzien van enkele standaard Change Management processen en Change Management objecten. Deze processen en objecten vormen de basis voor de invoering van Change Management. De Change Management functionaliteit is een van de pijlers van het bredere Configuration Management dat door PTC Windchill wordt ondersteund. Onder Configuration Management valt naast Change Management ook het zogenaamde Product Definition Management. Ofwel het eenduidig vastleggen en beheren van productstructuren en productdocumentatie gedurende de gehele levenscyclus. Dit artikel gaat in op Change Management in PTC Windchill. Product Definition Management wordt in een ander artikel behandeld.

  Het Change Management proces in PTC Windchill is gebaseerd op CMII (meer info is te vinden op: www.icmhq.com). In hoofdlijnen bestaat het standaard Change Management proces uit de volgende stappen.

  1. Identificeren van de wijzigingsbehoefte2
  2. Inventariseren van de wijziging
  3. Plannen van de wijziging
  4. Digitaal doorvoeren van de wijziging
  5. Fysiek doorvoeren van de wijziging

  Al deze processtappen worden in PTC Windchill volledig digitaal ondersteund door middel van wizard gedreven wijzigingsobjecten zoals Problem Reports, Change Requests en Change Notices.

  3De toepassing van Change Management binnen PTC Windchill kan van zeer eenvoudig tot zeer complex. Zo kan er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden tussen zogenaamde Fast Track changes en Full Track changes. Fast Track changes worden doorgaans gebruikt voor eenvoudige productwijzigingen die snel doorgevoerd moeten worden. Voor ingrijpende wijzigingen, die bijvoorbeeld impact hebben op een gehele productlijn, worden Full Track changes gebruikt. Hierbij gaat de wijziging ook langs een change review board. Uiteraard kunnen bedrijven er ook voor kiezen om bijvoorbeeld alleen problem report en/of change requests zonder expliciete reviewmomenten in te zetten om productwijzigingen vast te leggen.

  Kortom PTC Windchill Change Management kan op diverse manieren worden ingezet. De invoering van Change Management brengt de volgende voordelen met zich mee:

  • Verbeterde productiviteit dankzij
   • Eenduidig gestandaardiseerd digitaal wijzigingproces
   • Automatisering van het proces voorkomt dubbelwerk en extra coördinatie
  • Verbeterde product kwaliteit dankzij
   • Een op best practice gebaseerde proces voor zowel eenvoudige als complexe wijzigingen
   • Vergroten inzichtelijkheid van wijzigingen vroeg in het proces
  • Reductie van Time-To-Market dankzij
   • Verkorting van ontwikkeltijd door verbeterde documentatie van wijzigingen
   • Minder administratieve wijzigingswerkzaamheden

  Uiteraard gaan wij graag met u in gesprek om van gedachten te wisselen over de bijdrage van Change Management aan uw productcreatieproces en welke specifieke voordelen dat voor uw organisatie met zich meebrengt!

 • PTC Windchill Configuration Management II – Product Definition

  PTC Windchill Configuration Management II – Product Definition

  Gepubliceerd op 20-04-2013

  Gedurende het ontwerpproces van producten verandert de productstructuur voortdurend. Vanwege het iteratieve karakter van het ontwerpproces kan het wenselijk zijn om de toestand van een productstructuur op bepaalde momenten formeel vast te leggen. In een ander artikel zijn we ingegaan op het formeel vastleggen van de wijzigingen zelf met behulp van Change Management. In dit artikel zullen we ingaan op de tools binnen PTC Windchill om productstructuren op bepaalde momenten in de levenscyclus vast te leggen, ook wel Product Definition Management genoemd.

  1

   Tijdens het ontwikkelen van een product kan het wenselijk zijn om op een bepaald moment de productdefinitie en de bijbehorende documenten te bevriezen. Bedrijven die zonder beheerde omgeving werken gebruiken hier vaak tools als Excel voor. Zo kan het voor een bedrijf die veel werk uitbesteedt belangrijk zijn om vast te leggen op basis van welke productversie(s) en bijbehorende documenten de toeleverancier aan de slag is gegaan. Verder dan een overzicht in Excel met daarin een overzicht van de diverse documenten komen bedrijven zonder beheersomgeving meestal niet. Het wordt voor dergelijke bedrijven helemaal onoverzichtelijk als het product ondertussen gewoon doorontwikkeld wordt. Vroeg of laat ontstaan er vragen zoals op basis van welke versies de toeleverancier bezig is. In dergelijke situaties wordt vaak op diverse locaties vast gelegd welke versies gebruikt zijn. Meestal is de versie opgenomen in de filenaam, in het Excel overzicht en in het document zelf. Op drie plekken dezelfde informatie vastleggen zonder dat de informatie is gekoppeld, is zeer foutgevoelig! Gelukkig heeft PTC Windchill functionaliteit om dergelijke situaties te vermijden. Een van deze functies is de PTC Windchill baseline.

  PTC Windchill gebruikers weten dat PTC Windchill altijd netjes de (wijziging)historie van producten en documenten vastlegt. Zo wordt bij elke check in actie in PTC Windchill de zogenaamde iteratie opgehoogd, bijvoorbeeld A.1, A.2, A.3 etc. Hierbij is A.X de versie van het product of document, A de revisie en .X de iteratie. Het grote voordeel is dat de gehele ontwikkelhistorie wordt bewaard en de gebruiker dus altijd terug kan gaan naar eerdere versies. Voor een enkele (CAD) file is het dus relatief eenvoudig om de complete historie vast te leggen. Het wordt echter lastiger wanneer de er complete productstructuren, inclusief productdocumentatie, moeten worden vastgelegd. Dit is precies waar de PTC Windchill baseline uitkomst biedt.

  Hoe werken baselines in combinatie met een CAD systeem. Wanneer een gebruiker met een CAD systeem een samenstelling opent, worden standaard alle laatste versies van de onderliggende delen opgehaald (latest). Door uit te gaan van het principe dat Form, Fit en Function niet veranderen bij nieuwe versies, zal in CAD altijd een goed genereerbaar model worden ingeladen. Naast de “latest” is het ook mogelijk om de “as stored” te openen. Het CAD systeem zal dan de versies inladen die bij de laatste save actie gebruikt werden. Met baselines kan de gebruiker zelf vast leggen hoe de structuur er op een bepaald moment uitzag. In feite maakt de baseline functionaliteit het dus mogelijk om meerdere “as stored” configuraties te maken en die bovendien een naam te geven. De baselines kunnen op een later stadium gebruikt worden om de gewenste configuratie terug te halen.

  Een praktische toepassing van de baselines is om meerdere snapshots in de product lifecycle te maken. Hierbij moet men denken aan:

  • As required baseline; wat waren de initiële eisen en wensen van de klant?
  • As proposed baseline; wat heeft sales destijds aan de klant aangeboden?
  • As designed baseline; hoe zag het ontwerp van engineering eruit?
  • As Built; hoe is het product uiteindelijk gebouwd?
  • As delivered; hoe is product aan de klant uitgeleverd?
  • As maintained; hoe ziet het product eruit als deze door de klant wordt gebruikt en onderhouden?

  Andere toepassingen zijn het “bevriezen” van de project documentatie in een projectfile tijdens een projectmeeting of het vastleggen van modeljaren van een product.

  2Hoever PTC Windchill gebruikers hiermee willen of moeten gaan hangt natuurlijk af van het product en de markt waarin het bedrijf actief is. Kritische markten zoals aerospace en automotive hebben zeer strenge eisen ten aanzien van de formele vastlegging van het product en zullen dus veel verder gaan als de gemiddelde machinebouwer. Desalniettemin is het voor machinebouwers ook zeer nuttig om diverse stappen in het ontwikkelproces vast te kunnen leggen. Daarnaast kunnen baselines ook ingezet worden om vast te leggen welke documenten en welke versies naar de klant en/of toeleverancier zijn gegaan en biedt dus een veel beter alternatief dan de methodiek waarbij dergelijke zaken in losse Excel files worden beheerd.

  Met de baseline functionaliteit van PTC Windchill is het dus zeer eenvoudig om configuraties uit het verleden vast te leggen. Of het nu gaat om eenvoudige lijsten van documenten of complexe 3D CAD structuren, de baselines geven altijd de mogelijkheid om de oude situatie op te halen en/of te rapporteren in tekstueel en/of visueel formaat!

 • PTC Windchill MPM – De digitale werkvoorbereiding

  PTC Windchill MPM – De digitale werkvoorbereiding

  Gepubliceerd op 20-01-2014

  De digitale werkvoorbereiding
  Veel bedrijven hebben inmiddels 3D CAD ingevoerd op de engineeringafdeling en beheren de productdata netjes in PTC Windchill. Hierdoor zijn deze bedrijven in staat een digitaal prototype van het product te maken in een beheerde omgeving. In de praktijk wordt voor de aansturing van de productie echter vaak nog teruggegrepen op meer traditionele werkwijzen middels geprinte tekeningen, losse stuklijstjes en lange wachttijden. In de vorige nieuwsbrief zijn we ingegaan op het digitaal beheren van de EBOM en MBOM middels PTC Windchill MPMLink. In deze nieuwsbrief zullen we ingaan hoe MPMLink het mogelijk maakt om naast het engineeringproces ook het werkvoorbereidingproces volledig te digitaliseren en deze processen bovendien meer gelijktijdig te laten plaatsvinden om zo de doorlooptijd en kosten nog verder te reduceren.

  Traditionele werkvoorbereiding
  Een van de vele voordelen van de invoering van PTC Creo en PTC Windchill ter ondersteuning van productontwikkeling is het op een centrale plek beschikbaar hebben van een digitaal prototype van het product. Door de inzet van PTC Creo View kunnen ook andere afdelingen / disciplines hier voordelen mee behalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verkoop- en projectenafdeling die de producten in een vroegtijdig stadium kunnen visualiseren om zo in het engineeringproces te participeren. Wanneer we verder in het proces kijken, en dus meer richting fysieke productie gaan, dan zien we het gebruik van traditionele werkwijzen op basis van geprinte documenten en lijsten sterk toenemen. Zo worden er vaak nog steeds sets met (2D)tekeningen geplot en zwerven er tal van stuklijsten en bestelbonnen rond op de werkvloer. Een ander verschijnsel is dat men veelal pas met de werkvoorbereiding start als engineering helemaal klaar is. Waarom is men met de aansturing van de productie zo behoudend? Is het mogelijk om de aansturing  van de productie te digitaliseren en meer parallel te laten lopen met engineering? Het antwoord op de laatste vraag is gelukkig ja! Ook dit is namelijk te realiseren middels de PTC Windchill MPMLink module.

  Digitale werkvoorbereiding
  Hoe ziet een digitale werkvoorbereiding er dan uit? Het begint natuurlijk allemaal met de digitale productdefinitie zoals deze door engineering is vastgelegd. Echter is deze definitie in de praktijk niet voldoende om de productie aan te sturen. De productie is namelijk veel meer gebaat bij een procesgerichte productdefinitie. Het concurrent kunnen werken met associatieve engineering- en manufacturing stuklijsten (EBOM/MBOM) is natuurlijk al een belangrijke stap in de goede richting. Maar om een product te kunnen vervaardigen zal er naast de MBOM ook vastgelegd moeten worden hoe het productieproces er zelf uitziet. Dit is veelal de taak van de werkvoorbereiding. Deze afdeling kan voor dit doel de MPMLink module inzetten. Binnen MPMLink kan werkvoorbereiding namelijk zogenaamde process plans definiëren. Zo’n process plan is gekoppeld aan de MBOM en is in feite een digitale beschrijving van de diverse productiestappen die nodig zijn voor de vervaardiging van het product. Binnen MPMLink worden deze productiestappen in het process plan middels zogenaamde operations gemodelleerd. In de operations is gedefinieerd welke onderdelen en resources er in de productiestap nodig zijn. Bij resources moet men denken aan zaken als process materials, skills en tooling en de onderlinge samenhang tussen deze items. Bij de operations kan bovendien middels metadata vastgelegd worden wat de kosten en benodigde tijden voor bijvoorbeeld de setup en de arbeid zijn. Daarnaast kunnen door middel van PTC Creo View de diverse bewerkingstappen ook grafisch worden vastgelegd in annotation sets. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een volledig geannoteerde exploded view die voor het productiepersoneel visualiseert hoe het product samengesteld dient te worden. Dit laatste is een belangrijk voordeel ten opzichte van ERP systemen, omdat daar veelal geen relatie meer met de 3D data te leggen is. Indien de productieprocessen op deze manier zijn vastgelegd kunnen er volautomatisch digitale werkinstructies afgeleid worden. Door deze werkinstructies in HTML beschikbaar te stellen op de productie vervalt de behoefte aan fysieke documenten. Dit voorkomt onnodige papierstapels en bespaart, kosten, tijd en frustraties! Een belangrijk voordeel is dat de werkvoorbereiding concurrent (gelijktijdig) aan het engineeringproces plaats kan vinden en dat alle afgeleide data associatief blijft aan elkaar, omdat beide disciplines op een enkele database werken. Het zal duidelijk zijn dat de totale doorlooptijd hierdoor drastisch zal verminderen.

  002Een andere waardevolle functionaliteit van MPMLink is de mogelijkheid om productiesites (plants) volledig digitaal te beschrijven. Zo kan er bijvoorbeeld vastgelegd worden welke tooling, skills en workcenters er op een bepaalde plant beschikbaar zijn. Uiteraard kunnen er op deze manier meerdere plants vastgelegd worden om zo bijvoorbeeld ook een productiefaciliteit van een buitenlandse vestiging te definiëren. Een groot voordeel om ook dit digitaal vast te leggen is dat er tijdens de werkvoorbereiding direct rekening gehouden kan worden met de mogelijk- en onmogelijkheden van de diverse productiefaciliteiten. Dit laatste ter voorkoming van scrap en rework tijdens de productie!

  Voordelen en conclusie
  Met MPMLink is het dus mogelijk om naast het engineeringproces ook het werkvoorbereidingproces te digitaliseren en deze processen meer concurrent te laten verlopen om zo te komen tot een volledig digitale aansturing van de productie! De belangrijkste voordelen voor een dergelijke digitaliseringslag op de werkvloer zijn: – reduceren van de doorlooptijd, – reduceren van wijzigingskosten, – reduceren van productiekosten.

  Bas Verbunt – Pre-Sales & Business Consultant

 • PTC Windchill MPM – Wie beheert de stuklijst?

  PTC Windchill MPM – Wie beheert de stuklijst?

  Gepubliceerd op 05-10-2013

  Het gevecht om de stuklijst is een fenomeen waar veel bedrijven in de maakindustrie mee te maken hebben. In essentie komt het dan vaak neer op de discussie wie er op welk moment eigenaar van de stuklijst is. Zeker wanneer men processen wil automatiseren door de invoering van ERP en PDM software worden bedrijven gedwongen om na te denken hoe men met de stuklijsten om wil gaan. Veelal wordt hierbij erg kort door de bocht gegaan door te stellen dat het PDM systeem eigenaar is van de engineering stuklijst (eBOM) en ERP systeem van de manufacturing stuklijst (mBOM). Deze stelling gaat niet altijd op, er is een meer doordachte strategie om hiermee om te gaan.

  Stuklijst
  De meeste bedrijven in de maakindustrie hebben inmiddels 3D CAD software ingevoerd op de engineeringafdeling. Een heel belangrijk voordeel van zo’n 3D CAD systeem is de mogelijkheid om automatisch stuklijsten van het 3D model af te leiden. Het 3D model vertegenwoordigt namelijk de fysieke structuur van het eindproduct. Deze stuklijst wordt veelal als Engineering BOM (eBOM) aangeduid. In de praktijk is deze eBOM vaak niet 1-op-1 bruikbaar voor de aansturing van de productie. 002De productie zit vaak niet te wachten op een stuklijst volgens de fysieke structuur van het eindproduct. Daarentegen is een stuklijst gewenst die bijvoorbeeld de volgorde van de diverse assemblage stappen vertegenwoordigt of juist de logistieke afhandeling van de diverse (half)fabricaten. Bovendien worden er in de mBOM vaak delen toegevoegd die niet in het 3D model van engineering zijn opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpakkingen, lijm, verf en smeermiddelen. Een stuklijst die een meer productie gerichte structuur heeft, wordt veelal als Manufacturing BOM (mBOM) aangeduid.

  Foutgevoelig
  Er worden in de dagelijkse praktijk diverse methoden gebruikt om de eBOM om te zetten naar een mBOM ten behoeve van de aansturing van de productie. Dit kan variëren van manuele tot (semi)automatische werkwijzen. Bedrijven die bijvoorbeeld nog geen PDM en ERP systeem in gebruik hebben, vallen veelal terug op handmatige aanpassingen van de stuklijst in Excel. De eBOM wordt dan uit het 3D CAD systeem geëxporteerd naar Excel. Deze eBOM wordt vervolgens in Excel handmatig omgebouwd tot een mBOM. Het zal duidelijk zijn dat deze manuele werkwijze heel foutgevoelig is. Doordat er in deze situatie geen PDM systeem wordt gebruikt, is er geen automatisch (workflow) proces dat op het moment van vrijgave van het 3D model de stuklijst automatisch exporteert. Daarnaast is er geen associatieve koppeling tussen de twee stuklijsten. Een wijziging in de eBOM zal altijd resulteren in een noodzakelijke en bovendien handmatige update van de mBOM.

  Gecontroleerd
  Bij bedrijven die wel gebruik maken van een ERP en PDM systeem gaat het vaak al iets beter. De eBOM wordt dan bij vrijgave automatisch naar ERP gestuurd. In het ERP systeem wordt de eBOM vervolgens omgebouwd naar een mBOM. Voor veel bedrijven is dit al een stap in de goede richting. De werkwijze is namelijk gedeeltelijk geautomatiseerd en misschien nog wel belangrijker; het proces is onder controle dankzij de gecontroleerde vrijgave vanuit PDM. Echter kleeft er aan deze werkwijze nog wel een nadeel. Doordat de stuklijst pas over wordt gestuurd als deze vrijgegeven wordt in het PDM systeem heeft dit als implicatie dat men moet wachten met het opzetten van de mBOM tot engineering helemaal klaar is met de eBOM. Deze werkwijze laat het dus niet toe om gelijktijdig (concurrent) aan de eBOM en mBOM te werken. Bovendien zijn niet alle ERP systemen even flexibel op het vlak van aanpassingen van stuklijsten.

  Concurrent engineering
  003Wanneer het PLM systeem echter beschikt over de mogelijkheid om meerdere stuklijsten naast elkaar te beheren, die bovendien onderling associatief blijven, ontstaat de mogelijkheid om concurrent aan de eBOM en mBOM te werken. Hierdoor kan dus in feite tijdens de productontwikkeling ook het daadwerkelijke productieproces worden ‘geëngineerd’ door tijdens de ontwikkeling ook de maakbaarheidaspecten in de stuklijstdefinitie mee te nemen. Dit ‘engineeren’ van het productieproces wordt aangeduid met Manufacturing Process Management en wordt binnen Windchill ondersteund door de MPMLink module. Een heel groot voordeel van de toepassing van Manufacturing Process Management is het reduceren van de doorlooptijd en het reduceren van wijzigingskosten. In onderstaande afbeelding wordt dit grafisch geïllustreerd.

  Naast het definiëren van een associatieve mBOM is Windchill MPMLink ook in staat om het productieproces volledig digitaal vast te leggen met behulp van zogenaamde Process Plans. Hierin kan onder andere vastgelegd worden hoe de diverse productiestappen moeten worden uitgevoerd en welke plants, tools en/of skills daarvoor nodig zijn. Tot slot is de MPMLink module ook in staat om digitale werkinstructies te generen. In feite wordt er zo dus een digitale werkvoorbereiding gecreëerd, waarbij de interactie met engineering naadloos verloopt doordat beide disciplines op een enkele database werken.

  Bas Verbunt – Pre-Sales & Business Consultant

 • PTC Windchill Options & Variants

  PTC Windchill Options & Variants

  Gepubliceerd op 05-10-2012

  In de huidige markt heeft de aanbod-gestuurde productie meer en meer plaats moeten maken voor vraag-gestuurde productie. Eén van de grondleggers van de massaproductie, Henry Ford, zei eens “You can choose any color as long as it ‘s black”. Tegenwoordig gaat massaproductie meer en meer over in mass customization. De lopende band van de producent is nu de persoonlijke band tussen de klant en het product. Zo is het nu heel gebruikelijk om online het gewenste eindproduct te configureren dat volledig op de persoonlijke wensen van de klant is toegesneden.

  Een1 aantal lezers zal nu denken, ja dat zijn leuke principes uit de automotive, die werken alleen voor Assemble To Order (ATO) georiënteerde bedrijven. Echter hebben Engineering To Order (ETO) bedrijven natuurlijk ook te maken met een toenemende vraag naar klantspecifieke eindproducten met zeer korte levertijden en lage kosten. Dit fenomeen, ook wel bekend als ‘smart customization’, dwingt deze bedrijven te zoeken naar een werkwijze die de flexibiliteit van ETO combineert met de effectiviteit en efficiëntie van een ATO strategie. PTC’s AnyBOM Assembly is een baanbrekend concept dat bedrijven hierin ondersteund. Een interessant aspect aan het AnyBOM Assembly concept is dat deze opereert op het snijvlak van CAD en PLM. In dit artikel zullen we ingaan op de PLM kant van AnyBOM Assembly, PTC Windchill Options & Variants. De CAD kant van AnyBOM Assembly, PTC Creo Options Modeler, wordt in een ander artikel van deze nieuwsbrief behandelt.

  De werking van Options & Variants zal aan de hand van een eenvoudig voorbeeld worden toegelicht. Het betreft hier een basisopstelling van een kraan 2die in verschillende uitvoeringen leverbaar is. Zo zijn er drie frametypen beschikbaar, drie aandrijfconfiguraties en vier vermogensgroepen. Wanneer alle combinaties mogelijk zouden zijn en er links en rechts verschillende aandrijfconfiguraties gebruikt kunnen worden komt het totaal aantal varianten al op 2 x 3 x 3 x 4 = 72!

  In3 PTC Windchill kunnen de diverse opties en de bijbehorende keuzemogelijkheden binnen de productcontext aangemaakt worden. Tevens kunnen daar de configuratieregels gedefinieerd worden om zo technisch onmogelijke of commercieel niet interessante configuraties uit te sluiten. Configuratieregels kunnen bijvoorbeeld zijn: ‘voor de toepassing outdoor mag het kraantype bovenloopkraan niet gekozen worden’ en ‘voor een bovenloopkraan vervalt de aandrijfconfiguratie van het type boven’. Binnen PTC Windchill zijn hiervoor include, exclude en enable rules beschikbaar. Bovendien kan per optie aangeven worden of deze verplicht is en of binnen de optie meerdere keuzes mogelijk zijn.

  Door de diverse opties middels zogenaamde optionsets aan een overcomplete productstructuur te koppelen ontstaat een configureerbaar product. Dit stelt een sales engineer in staat om razend snel een basisuitvoering van de kraan te configureren met behulp van een wizard gedreven interface. Hierdoor wordt in feite de effectiviteit en efficiëntie van een ATO strategie gebruikt om zo bijvoorbeeld al 80% van het product te definiëren. Indien nodig kan een design engineer, dankzij de nauwe integratie met PTC Creo, de basisuitvoering in CAD klantspecifiek aanpassen. Te denken valt aan een wijziging van de afmetingen van de staalconstructie van het frame aan de situatie bij de klant. Deze laatste stap is een mooi voorbeeld om voor de laatste 20% van de wijzigingen de flexibiliteit van een ETO strategie in te zetten.

  Conclusie: PTC Windchill Options & Variants biedt bedrijven de mogelijkheid om in PLM razend snel een basisproduct te configureren dat indien nodig in CAD klantspecifiek kan worden aangepast. Door dus slim gebruik te maken van de configuratieregels binnen PTC Windchill en de modelleertechnieken van PTC Creo kunnen bedrijven dus de efficiëntie en effectiviteit van een ATO strategie combineren met de flexibiliteit van een ETO strategie.

  Bas Verbunt – Pre-Sales & Business Consultant

 • Toegevoegde waarde leveren in de Product Lifecycle

  Toegevoegde waarde leveren in de Product Lifecycle

  Gepubliceerd op 08-11-2013

  Veel bedrijven denken bij het woord PLM (Product Lifecycle Management) aan het beheren van 2D en 3D CAD data in een gecontroleerde omgeving. Is dit nu alles? Hoe kan ik als bedrijf meer toegevoegde waarde halen uit een PLM tool? In dit artikel zullen we uitleggen hoe een PLM tool als PTC Windchill in combinatie met een PLM Value Roadmap bedrijven stap voor stap meer toegevoegde waarde kan bieden in de gehele product lifecycle.

  Verleden

  In de voorgaande jaren lag de focus bij PTC reseller GPO Solutions voornamelijk op het starten van nieuwe PLM projecten waarbij de implementaties vooral werden toegespitst op de afdeling engineering. PTC Windchill en Pro/ENGINEER werden in het verleden vaak als zeer complete, maar tevens ook wat complexere oplossingen gezien. Dit gold in het bijzonder voor gebruik buiten de afdeling engineering. De lancering van het nieuwe PTC Creo platform als opvolger voor Pro/ENGINEER en het nieuwe PTC Windchill 10 platform heeft hier echter voorgoed verandering in gebracht! Met het PTC Creo platform en PTC Windchill 10 is er namelijk ontzettend veel verbeterd op het vlak van het gebruiksgemak van de software. Heel veel bedrijven hebben door deze positieve productwijzigingen hun huidige omgeving versneld geüpgraded naar de nieuwste technologieën. Voor PTC Windchill projecten heeft GPO Solutions in de loop der jaren een speciale ´ best practice´ ontwikkeld. Deze bewezen aanpak maakt het mogelijk dat bedrijven zeer snel operationeel zijn met PTC Windchill als Data Management oplossing. De focus van deze ´best practice´ ligt dan ook met name op het vlak van CAD Data Management, basis document management, visualisatie en het vrijgaveproces.

  Toekomst

  De laatste tijd is de focus bij veel bedrijven verlegd naar het verder uitrollen van de PLM footprint om meer toegevoegde waarde te creëren binnen de gehele product lifecycle. Veel bedrijven met een (klein) team engineers maken inmiddels wel gebruik van een beheerde 3D CAD omgeving. Als CAD oplossing gebruikt men PTC Creo en de CAD files worden netjes in PTC Windchill opgeslagen. Op zich is hier helemaal niets mis mee. PTC Windchill is immers het meest geïntegreerde PLM systeem voor PTC Creo. Echter hier laat het bedrijf wel heel veel potentieel liggen. Natuurlijk behaalt het bedrijf zo voordelen op engineering. CAD files worden immers keurig opgeborgen in een kluis, complexe product structuren worden beheerd, revisie en versies worden bijgehouden en de CAD files kunnen digitaal worden vrijgegeven. In die zin wijkt het niet zo heel veel af van wat men gewend was uit de vroegere tijden met Pro/ENGINEER en Pro/INTRALINK. Waar veel bedrijven zich echter nog niet van bewust zijn, is het potentieel wat blijft liggen. Dit start al op de afdeling engineering waar naast PTC Creo data ook andere 2D en 3D CAD en ECAD data beheerd kan worden om de totale productdefinitie te beheren. Een nog groter potentieel is aanwezig wanneer we ‘over de muren’ van engineering heen kijken. Hoe kunnen de afdelingen later in het proces, zoals werkvoorbereiding, productie en service voordeel hebben van PLM? Of juist de afdelingen helemaal aan het begin van het proces, zoals verkoop en bijvoorbeeld de projectenafdeling? Kunnen deze afdelingen gebruik maken van één digitale ruggengraat voor de gehele organisatie? Het antwoord is ja! Sterker nog, men heeft de belangrijkste basis technologie al in huis, namelijk PTC Windchill!

  PLM Value Roadmap

  001

  Afbeelding 1. Spiderdiagram PLM Value Roadmap

  Voor veel bedrijven is dit echter een bewustwordingsproces. De medewerkers van de organisatie voelen aan dat bepaalde zaken verbeterd zouden kunnen worden, maar weten vaak niet dat de oplossing wellicht al op hun eigen engineeringafdeling draait. Speciaal voor dit soort situaties is er door GPO Solutions een speciale PLM Value Roadmap ontwikkeld. Deze PLM Value Roadmap wordt met het bedrijf uitgewerkt. Een goed moment om met een bedrijf over een PLM Value Roadmap in gesprek te gaan is vlak na de upgrade naar PTC Creo en PTC Windchill 10. Men ervaart dan zelf hoe laagdrempelig de software geworden is waardoor er al een eerste basis voor vertrouwen bestaat dat medewerkers buiten engineering hier ook weleens mee aan de slag zouden kunnen gaan. Samen met het enkele key-personen/rollen binnen het bedrijf wordt eerst de huidige situatie in kaart gebracht de zogenaamde ‘IST-situatie’. Gezamenlijk wordt een ideaal plaatje geschetst voor de gewenste situatie de zogenaamde ‘SOLL-situatie’. Door beide situaties met elkaar te vergelijken kunnen heel eenvoudig de ‘GAPS’ in de processen worden geïdentificeerd. Om de ‘IST’ en de ‘SOLL’ snel in kaart te brengen heeft GPO Solutions een PLM QuickScan ontwikkeld. In de meest gunstige situatie wordt deze PLM QuickScan uitgevoerd in aanwezigheid van personen van diverse rollen binnen het bedrijf. Denk hierbij uiteraard aan engineering maar zeker ook aan werkvoorbereiding, productie, inkoop, kwaliteit en soms ook sales. De PLM QuickScan bestaat uit een vragenlijst die in gaat op in totaal acht PLM aspecten. 1. Document Management, het beheer van alle (product) gerelateerde documenten. 2. CAD Data Management, het beheer van de CAD tekeningen en/of modellen. 3. BOM Management, het beheer van productdefinities en stuklijsten. 4. Workflow Management, digitalisering van bedrijfsprocessen. 5. Configuratie Management, het beheer van productdefinities en configuraties. 6. Change Management, het beheer van wijzigingen en wijzigingsprocessen. 7. ERP/MRP integratie, de integratie met logistieke systemen. 8. Partner collaboration, de interactie met interne en externe partners en/of klanten. Door middel van de PLM QuickScan kunnen de diverse PLM aspecten snel in kaart gebracht worden om vervolgens de GAPS in de processen te visualiseren in een Spiderdiagram, zie afbeelding 1.

  002

  Afbeelding 2. Roadmap

  Bedrijven die behoefte hebben aan een meer uitgebreide analyse van haar product lifecycle kunnen ook kiezen voor een inventarisatie op basis van individuele gesprekken (interviews) met de juiste key-personen binnen de organisatie. Deze analyse wordt ook wel een Product Development Process Analyses (PDPA) genoemd. Het resultaat van de PLM QuickScan of PDPA wordt uitgewerkt in de PLM Value Roadmap. De PLM Value Roadmap is een ‘levend’ document waarin de projectcontext, de huidige- en gewenste situatie en de gaps zijn uitgewerkt. Daarnaast bevat dit document een roadmap. Daarin wordt aangegeven welke software en/of diensten in de tijd uitgerold kunnen worden en wat hiervan de specifieke voordelen voor het bedrijf zijn. Deze fasering wordt uiteraard in samenspraak bepaald op basis van de gaps en de bijbehorende prioriteiten en mogelijkheden van het bedrijf. Afbeelding 2 toont een voorbeeld van een roadmap.

  Conclusie

  De vernieuwde aanpak en de PLM Value Roadmap hebben voordelen voor zowel het bedrijf als de implementatiepartner. Zo resulteert het opzetten van een PLM Value Roadmap in de eerste plaats in een intensivering van de relatie. Als bedrijf krijg je daarbij een veel scherper beeld van wat er exact binnen de eigen organisatie speelt. De behoeften binnen de organisatie worden vervolgens vertaald naar mogelijkheden binnen de software en/of diensten van de implementatiepartner. Voor zowel bedrijf als implementatiepartner wordt het ook duidelijker welke onderdelen van de software men precies gebruikt en welke voordelen daar nu mee behaald worden. Daarnaast komen eventuele problemen in het gebruik van de software sneller aan het licht en weet de implementatiepartner waar de diverse bedrijven met de software staan en belangrijker nog waar men in de toekomst naar toe zou willen groeien! Door samen ‘over de muren’ van engineering heen te kijken is het mogelijk om met bestaande tools veel meer toegevoegde waarde te leveren in de gehele product lifecycle.

  Bas Verbunt – Pre-Sales & Business Consultant