AR/VR

 • Augmented Reality voor praktijktraining, iets voor u?

  Augmented Reality voor praktijktraining, iets voor u?

  Gepubliceerd op 19-08-2020

  Praktische toepassingen van Augmented Reality (AR) zijn binnen handbereik en zijn van waarde voor bedrijven die grote groepen mensen trainen, bijvoorbeeld voor het leveren van service of onderhoud. Een voorbeeld daarvan staat hieronder beschreven.

  Situatie

  Een producent van landbouwmachines levert in heel Europa, in goed bereikbare delen, maar ook in afgelegen gebieden. Op het moment dat een machine het begeeft, gaat een servicemonteur op locatie om het probleem te verhelpen. Voor de monteurs is dit om een aantal redenen niet altijd eenvoudig:

  • Ze leveren service op verschillende typen machines.
  • De machines bevatten complexe – en specifieke techniek en de juiste onderdelen zijn niet altijd voorhanden.
  • Vaak is er extra training nodig om de juiste service te kunnen verlenen.

  De producent zelf verzorgt deze trainingen voor regionale afdelingen, die daarna de lokale servicemonteurs opleiden. Het bedrijf beschikt over een instructeur die deze trainingen, op een centrale locatie verzorgt.

  Een training bestaat uit 90% theorie, 10% praktijk en duurt 2 dagen. Het streven is dat deze verhouding gelijk wordt zodat de monteurs meer gevoel krijgen bij het werken met de machine. Elke les begint met theorie; uit welke onderdelen bestaat de machine, hoe reageren de verschillende onderdelen op elkaar en wat zijn de meest voorkomende problemen? Hierna neemt de instructeur twee personen mee in de cabine en gaan ze 20 minuten op pad om het systeem in de praktijk te ervaren. Echter, een klas heeft 12 cursisten en is er maar één instructeur beschikbaar voor begeleiding. De instructeur is per dag 6 keer 20 minuten onderweg en daarom van de 7 uur durende lesdag, 2 uur niet in het leslokaal. De 10 cursisten die niet in de cabine zitten zijn zonder begeleiding en gaan nog maar eens de theorie doorlezen.

  AR Mogelijkheid 1 – Praktijk naar theorie

  Augmented Reality (AR) kan worden ingezet om de 2 uur dat de instructeur afwezig is, effectiever en praktischer te gebruiken. Terwijl de instructeur instructie geeft kunnen de overige cursisten aan de slag bij een landbouwmachine die in het trainingscentrum staat. Door met behulp van AR een virtuele laag voor de landbouwmachine te creëren, kunnen de cursisten zien waar de verschillende onderdelen zitten, hoe onderdelen op elkaar reageren en kunnen veel voorkomende problemen worden gesimuleerd. Op deze machine kan de zojuist geleerde theorie op verschillende praktijkvoorbeelden worden toegepast en kunnen cursisten tips en ondersteuning krijgen van het systeem.

  AR Mogelijkheid 2 – Theorie naar praktijk

  Na de training gaan de monteurs weer aan de slag met verschillende soorten machines van diverse merken. De tijdens de training behandelde landbouwmachine zien de monteurs niet dagelijks, waardoor het risico bestaat dat de benodigde kennis niet langer paraat is. De eerder gemaakte Augmented Reality experience, kan nu worden gebruikt om juist de theorie naar de praktijk te halen. Door de AR-laag over de landbouwmachine in kwestie te leggen, is de monteur in staat om te zien waar bepaalde onderdelen zitten en hoe de reparaties uitgevoerd kunnen worden.

  Het voordeel van deze aanpak is dat de monteur weggezakte kennis op een efficiënte manier kan opfrissen op het moment dat het nodig is.

  Er zijn twee oplossingen waarmee deze use cases kunnen worden ondersteund:

  • Vuforia Expert Capture laat een specialist (de opleider in dit voorbeeld) de handelingen opnemen met RealWear of HoloLens. Deze data kan in een editor worden aangepast en verrijkt waarna ze vanuit de Cloudomgeving aan cursisten ter beschikking kan worden gesteld voor gebruik met smart glasses, tablet of laptop

  Vuforia Studio werkt op basis van een CAD-model dat over het fysieke product wordt geprojecteerd. Daarbij kan een samenstelling bijvoorbeeld stap voor stap worden gedemonteerd en weer geassembleerd. Gebruik van gereedschap, veiligheidsmeldingen en live productdata zoals druk en temperatuur, kunnen zonodig worden toegevoegd. De cursist bekijkt de ervaring met bril of tablet op locatie van het product.

   

   

 • Digitale Transformatie in de maakindustrie; wat betekent dat concreet?

  Digitale Transformatie in de maakindustrie; wat betekent dat concreet?

  Gepubliceerd op 29-06-2020

  Industrie 4.0, Smart Industry, Digitale Transformatie, het zijn termen die vaak worden genoemd, je zou zelfs kunnen spreken van een hype. Toch heeft de achterliggende gedachte waarde en deze verdient zeker niet de kwalificatie ‘hype’. Daarnaast is door onderzoek vastgesteld dat te weinig bedrijven in de maakindustrie op dit moment profiteren van de mogelijkheden die Digitale Transformatie biedt.

  Een mogelijke oorzaak daarvoor is dat een duidelijk kader ontbreekt; hoe kan Digitale Transformatie worden teruggebracht tot begrijpelijke terminologie en concrete voorbeelden van de waarde die het voor een maakbedrijf kan hebben? Onderstaand leest u een poging daartoe.

  Maakbedrijven hebben te maken met drie belangrijke uitdagingen:

  • Kennis en vaardigheden van medewerkers sluiten onvoldoende aan op de behoefte van bedrijven. Er is een hoog verloop door pensionering van ervaren krachten, veel vacatures blijven lang openstaan en er worden steeds hogere eisen gesteld aan de vaardigheden van medewerkers.
  • Producten en werkomgevingen worden steeds complexer. Het bieden van accurate service en onderhoud is uitdagend zonder directe toegang tot de juiste informatie.
  • Klanten worden veeleisender. Problemen moeten direct worden opgelost en er is felle concurrentie vanuit diverse richtingen.

  Bedrijven kunnen deze uitdagingen te lijf gaan door zich twee vragen te stellen:

  Vraag 1: Hebben mensen in mijn organisatie altijd, overal en op elk type apparaat, op een veilige manier toegang tot de voor hen relevante informatie volgens de laatste stand van zaken? Dit fenomeen wordt ook wel ‘Digital Thread’ genoemd, een digitale ‘draad’ die door het bedrijf loopt en waarop iedereen die daartoe is geautoriseerd kan inpluggen.

  Als u één van de volgende stellingen niet bevestigend kunt beantwoorden, is dat nu niet (volledig) het geval:

  • Mijn bedrijfsprocessen bevatten geen handmatige stappen; papieren documenten en tekeningen zijn uitgebannen.
  • Er is geen sprake van silo-automatisering; enkele bedrijfsbrede systemen met centrale dataopslag (in de Cloud) zijn via interfaces met elkaar verbonden.
  • Desktoptools zoals Excel worden niet gebruikt voor bedrijfsbrede toepassingen – of rapportages.
  • Kennis zit niet bij ervaren mensen in het hoofd, maar is vastgelegd in systemen.

  Vraag 2: Laat ik met mijn bedrijf geen kansen liggen om het weerbaarder en toekomstbestendiger te maken dan het nu is?

  Het antwoord hierop verschilt per bedrijf, maar ik geef een viertal voorbeelden die illustreren welke diversiteit aan mogelijkheden er is.

  • Als het productportfolio explosief groeit omdat je maatwerk wilt bieden aan klanten, kan het zinvol zijn om na te denken over een Configure to Order aanpak (CtO) waarbij je wel maatwerk biedt, maar binnen gestelde kaders. Denk bijvoorbeeld aan auto-configuratoren waarin een beperkt aantal opties en varianten beschikbaar is. Met deze werkwijze heeft de klant keus, maar blijft het portfolio onder controle wat kwaliteit en snelheid ten goede komt.
  • Binnen een traditionele serviceorganisatie lever je onderhoud op producten die zijn aangekocht door de klant. De winst op diensten en reserveonderdelen bepaalt grotendeels de overall winstgevendheid van de operatie. Deze service business kan toekomstbestendig worden gemaakt door niet langer producten te verkopen, maar ze aan te bieden als dienst (product-as-a-service). Daarna wordt het uiterst interessant om de operationele servicekosten te verlagen, wat in het oude model niet zo is. Dat kan bijvoorbeeld door systemen op afstand te monitoren, het aantal servicebezoeken te beperken en door de klant selfservice te laten doen. Mits goed geïmplementeerd zal dit leiden tot betere service, tegen lagere operationele kosten en een hogere klanttevredenheid.
  • Het trainen van onervaren personeel in het verrichten van complexe handelingen in het productie- of serviceproces legt beslag op schaarse ervaren krachten en leidt vaak tot kwaliteitsproblemen die tegen hoge kosten moeten worden gecorrigeerd. Als dit herkenbaar is, valt het te overwegen om trainingen te ontwikkelen met behulp van Augmented Reality om nieuwe mensen stap voor stap en in hun eigen tempo, te trainen in het verrichten van complexe taken. Hulp van de ervaren medewerker is maar één keer nodig, namelijk bij het vastleggen van de stapsgewijze handelingen per locatie.
  • Bij het ontwikkelen van nieuwe producten of productlijnen is het voor de ontwerpafdeling van belang om feedback te hebben vanuit het veld over de performance en inzet van hun voorgangers. Welke functies worden veel gebruikt en welke niet? Welke componenten leveren veel problemen op, welke onderdelen functioneren stabiel voor lange tijd? Uiteraard komt er enige input binnen via service en support, maar dat kan een vertekend beeld geven. Onderdelen behorend bij functies die niet worden gebruikt, worden als kwalitatief goed aangemerkt terwijl ze in feite enkel kostenverhogend werken. Met behulp van een Digital Twin kan dit complete beeld van producten in het veld worden gecreëerd zodat de ontwerpafdeling, maar ook Sales, Marketing en Service optimaal zijn geïnformeerd over gebruik en performance van de producten. Het optimaliseren van nieuwe producten is één van vele toepassingen van de Digital Twin.

  Hoe verder?

  Hopelijk geeft het bovenstaande beter inzicht in wat Digitale Transformatie behelst en waar mogelijk de waarde zit voor een maakbedrijf. Daarmee is niet de vraag beantwoord hoe de stap kan worden gezet van het huidige niveau van automatisering naar het gewenste niveau (Digital Thread). Ook zullen maakbedrijven voor zichzelf moeten bepalen hoe ze meer toekomstbestendig kunnen worden. Wij willen daarover graag met u meedenken en zijn met onze jarenlange ervaring in de maakindustrie in staat om de schaalbare oplossingen neer te zetten waarmee u vooroploopt in digitalisering en u met vertrouwen de toekomst ingaat.

  Vragen? Contacteer ons!

 • Augmented Reality blijft bij IGW niet enkel een strategie op papier

  Augmented Reality blijft bij IGW niet enkel een strategie op papier

  Gepubliceerd op 18-10-2018

  Augmented Reality staat bij vele bedrijven in de Maakindustrie als topic op de agenda bij het bepalen van de bedrijfsstrategie. Als partner, willen wij onze klanten hierbij helpen en ervoor zorgen dat AR niet enkel een strategie blijft maar ook effectief geïmplementeerd kan worden.

  IGW, onderdeel van BMT drive solutions, implementeerde een AR project naar aanleiding van een strategisch belangrijke beursdeelname. Hierbij werd een tool ontwikkeld in functie van sales en marketing, om hun productontwikkeling een extra dimensie te geven en zichzelf te positioneren als het bedrijf die ze zijn, nl. een “Industry leading provider of transmission solutions”.

  Hoe werd dit project gerealiseerd?

  Een AR-project zoals dit bestaat uit 3 belangrijke stappen, nl. de opgebouwde modellen van de producten, de montage en demontage instructies van de producten, en als laatste de uiteindelijke realisatie van het project: de AR experiences.

  Foto: 3D geprinte modellen op de beursstand van IGW

  Als eerste hebben wij de ingenieurs van IGW via training opgeleid om ervoor te zorgen dat de opgebouwde modellen in Creo werden aangepast en volledig correct werden opgebouwd volgens het uiteindelijke doel van het project. Hierbij was het uiterst belangrijk dat bijvoorbeeld de volledige vertanding van de tandwielen beschikbaar was, maar ook dat de data kon worden gebruikt om tot de juiste 3D geprinte modellen te komen die konden gebruikt worden op de beurs.

  In de volgende stap werden de opgebouwde modellen gebruikt in Creo Illustrate. Ook hier werden de ingenieurs opgeleid om volledig zelfstandig montage en demontage instructies te maken. Via Creo illustrate werden dynamische bewegingen toegevoegd om tot interactieve 3D handleidingen te komen.

  Het maken van de “Experiences” behoort tot de laatste stap en het uiteindelijke doel van het project. Binnen Vuforia Studio werd aan de ene kant de Creo data (solid model) binnengehaald, terwijl aan de andere kant de Creo Illustrate data werd ingeladen die de kinematische bewegingen op de modellen representeert. Er werd een userinterface opgemaakt om de verschillende transmissies te positioneren, maar ook de Vuforia View App werd ingesteld die het uiteindelijke AR verhaal gaat visualiseren via de iPad. De app kan op twee manieren worden gebruikt;

  • Via 2D Tracing waarbij de camera van de iPad over een model wordt gebracht en hierbij een 3D vormherkenning doet op basis van een 2D uitlijning van het product.
  • Via het rechtstreeks aanspreken van de montage instructies

  Het volledige project werd in een periode van 6 à 7 weken uitgevoerd. Dit toont aan dat AR geen strategie op papier moet blijven, maar dat dit wel degelijk in praktijk kan worden omgezet.

  Vervolgstappen

  De volgende stap binnen de AR strategie van IGW is het implementeren van Augmented Reality voor hun groeiende service/aftermarket business, alsook voor het geven van opleiding aan hun assy & field technicians.

  Meer vragen over uitrol van een AR strategie? Neem contact met ons op!