Uitdaging

Veel van onze klanten hebben inmiddels 3D CAD ingevoerd op de engineeringafdeling en beheren de productdata netjes in PTC Windchill. Hierdoor zijn deze bedrijven in staat een digitaal prototype van het product te maken in een beheerde omgeving. In de praktijk wordt voor de aansturing van de productie echter vaak nog teruggegrepen op meer traditionele werkwijzen middels geprinte tekeningen, losse stuklijstjes en lange wachttijden.

Oplossing

Manufacturing Process Management (of kortweg de digitale werkvoorbereiding) maakt het mogelijk om de aansturing van de productie volledig te digitaliseren en meer gelijktijdig aan het engineeringproces te laten verlopen. De eerste stap is vaak de invoering van een associatieve koppeling tussen de engineeringstuklijst (EBOM) en de productiestuklijst (MBOM). Hierdoor kan de productiestuklijst al helemaal voorbereid worden in PLM alvorens men deze naar ERP overstuurd. De MBOM kan vervolgens ook gebruikt worden voor een digitaal procesplan waarin de diverse stappen van het productieproces worden vastgelegd. Dit procesplan is tenslotte de basis voor digitale werkinstructies die in HTML formaat ontsloten kunnen worden op de productielocatie.

Resultaat

Resultaat is een sterke reductie van de doorlooptijd doordat engineering en werkvoorbereiding meer parallel uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast is er een sterke reductie van de kosten van wijzigingen doordat deze eerder in het proces kunnen worden uitgevoerd.

Bekijk hier het webinar voor meer informatie.

Benieuwd of GPO Solutions uw uitdaging kan oplossen?

neem contact op