Uitdaging

Bij veel van onze klanten zien we een toenemende behoefte aan uitbesteding van de niet core activiteiten. Door razend snelle ontwikkelingen in de markt worden deze bedrijven zich steeds bewuster van het feit dat niet altijd een slimme strategie is om alle (productie)werkzaamheden zelfstandig te blijven doen. Het gevolg is dat veel bedrijven onderdeel worden van complexe ketens waarin diverse werkzaamheden door partners en/of toeleveranciers worden uitgevoerd. Dit alles veelal op verschillende locaties in het buitenland. Met name op het gebied van uitwisseling van productdata ontstaan dan uitdagingen.

Oplossing

Traditionele werkwijzen, zoals het gebruik van email, Drop box, ftp/sites en SharePoint, schieten te kort bij gecontroleerd uitwisselen van productinformatie. Gelukkig zijn er binnen PTC Windchill diverse oplossingen om data wel gecontroleerd te ontsluiten naar externe partijen. Data kan zowel online (PDMLink / ProjectLink) als offline (package / portable workspaces) worden uitgewisseld en kan naar keuze uni- of bi-directioneel worden ingezet.

Resultaat

Resultaat is een toename van hergebruik van informatie tot wel 80%, reductie van ontwikkeltijd tot wel 25% en een reductie van de tijd van wijzigingsprocessen tot wel 40%. Dit alles door data gecontroleerd digitaal te ontsluiten voor 3e partijen zonder hierbij data te dupliceren.

Bekijk hier het webinar voor meer informatie.

Benieuwd of GPO Solutions uw uitdaging kan oplossen?

neem contact op