Uitdaging

Het beheren van documenten en processen wordt voor bedrijven in de maakindustrie steeds complexer. Regelgeving vanuit de markt, samenwerking op globale schaal en een toename naar de vraag van vergaande documentatie van producten en processen zijn slechts enkele uitdagingen waar bedrijven mee geconfronteerd worden.

Oplossing

PTC Windchill is de oplossing voor centrale opslag van documenten en het borgen van kritische bedrijfsprocessen. Doordat PTC Windchill volledig web-based is heeft elke gebruiker altijd op elke plek beschikking over de juiste documenten en kan bovendien deelnemen aan digitale processen zoals vrijgave van documenten. PTC Windchill is volledig geïntegreerd met MS Outlook, MS Office en MS Explorer en legt de koppeling tussen documenten en product data.

Resultaat

Resultaten zijn verbeterde productiviteit door (her)gebruik van (standaard) documenten en samenwerking in processen. Tevens resulteert dit in een reductie van de doorlooptijd en verhoging van de kwaliteit door de beschikbaarheid van een compleet digitaal product dossier voor alle stakeholders.

Bekijk hier het webinar voor meer informatie.

Benieuwd of GPO Solutions uw uitdaging kan oplossen?

neem contact op