Uitdaging

Voor veel bedrijven in de maakindustrie is het een uitdaging om het wijzigingsproces te stroomlijnen en de gewijzigde product- en documentstructuren (formeel) vast te leggen. Hoe bedrijven in de maakindustrie hier mee omgaan is heel divers. Zo zijn er bedrijven die wijzigingen, ad hoc op basis van post its doorvoeren en voor elke gewijzigde product de hele structuur en bijbehorende documentatie domweg kopiëren.

Oplossing

Een meer doordachte strategie is het formaliseren van het wijzigingsproces door middel van formele afspraken en het eenduidig registreren van de wijzigingen. Deze laatste aanpak is een goede basis voor digitalisering en automatisering middels Change & Configuration Management in PTC Windchill. De software is voorzien van Out Of The Box wijzigings objecten (Problem Report, Change Request, Change Notice), een workflow proces gebaseerd op de CMII standaard en baselines om configuraties vast te leggen. Uiteraard is het mogelijk om de OOTB functionaliteit aan te passen naar de specifieke wensen of om zelf vanaf scratch klant specifieke Change Management objecten en processen te definiëren.

Resultaat

Resultaat is een verbeterde productiviteit en productkwaliteit dankzij een eenduidig gestandaardiseerd digitaal wijzigingsproces. Daarnaast is er een reductie van doorlooptijd door verbeterde documentatie van wijzigingen en het minimaliseren van de administratieve werkzaamheden.

Bekijk hier het webinar voor meer informatie.

Benieuwd of GPO Solutions uw uitdaging kan oplossen?

neem contact op