Disclaimer

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn eigendom van GPO Solutions B.V. tenzij anders aangegeven, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze site mag voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder GPO Solutions hiervan op de hoogte te stellen. De lay-out, het ontwerp en ideeën zijn eigendom van GPO Solutions en mogen niet worden gekopiëerd of vermenigvuldigd op welke wijze dan ook. Wanneer u geïnteresseerd bent om de inhoud van deze website op een andere manier dan hierboven beschreven te gebruiken, neem dan contact op met GPO Solutions.

De op deze website getoonde informatie wordt door GPO Solutions met zorg samengesteld, doch aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Verwijzingen naar sites die niet door GPO Solutions worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel GPO Solutions uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.