Ook binnen onze implementaties staat de toegevoegde waarde (Business Value) voor de klant centraal! Om risico’s uit te sluiten en succes te garanderen maakt GPO Solutions gebruik van bewezen PTC methodieken.  Daar GPO Solutions met name actief is in het midden en klein bedrijf (MKB) zijn de methodieken afgestemd op de behoefte uit onze markt. Het resultaat is een doeltreffende implementatie methode waarmee klanten zeer snel operationeel zijn om zo snel mogelijk het beoogde rendement uit de PLM oplossing(en) te halen.

Het GPO Implementatie Model is gebaseerd op het Realized Value Framework en kenmerkt zich door 3 opeenvolgende fasen; Plan, Build, Realize met een continue focus op value.

In de plan fase wordt een concreet plan gemaakt en vastgelegd welke value gerealiseerd zal gaan worden. (wat willen we bereiken, en hoe gaan we dit bereiken?) In deze fase wordt ook duidelijke welke technologie ingezet zal worden door het vastleggen van een functioneel ontwerp.

In de build fase zal de benodigde technologie geïnstalleerd en geconfigureerd worden. Daarnaast worden in deze fase ook vaak de key-users getraind en vinden pilot runs plaats.

In de realize fase vindt de ingebruikname plaats en wordt de daadwerkelijke value gerealiseerd door training en begeleiding van de gebruikers tijdens en na go-live. Als de klant volledig operationeel is blijft GPO Solutions uiteraard actief betrokken bij de klant en kunnen de gebruikers altijd terug vallen op het GPO Support.

Voordelen:

  • Bewezen implementatie methodiek
  • Gedurende de gehele implementatie is er focus op de toegevoegde waarde (Value Centric)
  • Formeel onderscheid in diverse rollen binnen implementaties Technical Consultant(s), Solution Architect en Project Manager
  • Reductie van (operationele) risico’s door minimale downtime tijdens de implementatie en maximale focus op gebruikers acceptatie

Ook gebruik maken van de diensten van
GPO Solutions?

neem contact op