Ook op Design- of Engineering niveau willen wij graag als partner met u samenwerken. Naast onze reguliere opleidingen, begeleiding of support mogelijkheden bieden wij extra toegevoegde waarde door het uitvoeren van een laagdrempelig Design Assessment.

Design Assessment

Een Design Assessment is een inventarisatie van de gebruikte tools en input/output op de engineering-, design- of R&D afdeling. Het doel van de Design Assessment is dan ook om op die afdeling(en) het hoogst mogelijk rendement uit de gebruikte (PTC Creo) applicatie(s) te halen. Een dergelijk assessment wordt meestal uitgevoerd op gebruikersniveau (key-users) en wordt veelal opgevolgd door een implementatie van nieuwe werkmethodieken, (klant)specifieke trainingen of werkplekbegeleiding.

Aanpak:

  • Inventarisatie van de huidige situatie
  • Uitwerken van de bevindingen
  • Presentatie van de bevindingen inclusief advies voor de gewenste situatie

Voordelen:

  • Een frisse blik op uw engineering-, design of R&D afdeling
  • Een deskundig advies over de inzet van uw huidige PTC Creo Software
  • Meer inzicht in de toepasbaarheid van de overige PTC Creo Applicaties

Ook gebruik maken van de diensten van
GPO Solutions?

neem contact op